Przejdź do treści

webinar: Zmiany w normie EN ISO 5817:2023

Obejrzyj webinar dotyczący zmian w normie EN ISO 5817:2023. Webinaria nagrany we współpracy razem z Piotrem Sadowskim z Laboratorium NAVITEST. Poniżej znajdziesz odpowiedzi na pytania z sekcji Q&A.

EN ISO 5817:2023

Sekcja Q&A

1. Czy pęknięcia mogą być akceptowalne?
– Zgodnie z wymaganiami EN ISO 5817 – w żadnym poziomie jakości nie są dopuszczalne.
– Natomiast można spotkać się ze specyficznymi wymaganiami klienta, gdzie zostaną zaakceptowane lub w przypadku, gdzie nie ma wymaganego żadnego poziomu jakości ani kontroli.

2. Rysunki w normie po nowelizacji są specyficzne.
– Rysunki i sposób pomiaru jest abstrakcyjny do zmierzenia w codziennych warunkach, wiele z nich jest przedstawionych tak, aby uwydatnić niezgodność.

3. Pomiar z za pomocą standardowego spoinomierza i przeliczenia wymiarów.
– Na webinarze zaprezentowaliśmy Sherman SPL-1, który ułatwia wiele badań, bo ma gotowe przygotowane podziałki do pomiaru różnego typu wymiarów spoin, ale można też przeliczać wartości i przy długich spoinach jak najbardziej można przeliczać.

4. Czy spoinomierze muszą być wzorcowane?
– Tak, ale różne jest do tego podejście. Zwykle przyjmuje się 1 raz na rok, niekiedy określa się w instrukcjach, procedurach lub harmonogramach mniejszą częstotliwość, jeśli przyrząd jest rzadko wykorzystywany lub większą, gdy jest mocno eksploatowany lub widać zużycie.
– Można niekiedy stosować wzorcowane przymiary i samemu kontrolować wewnętrznie przydatność przyrządów.

5. Czy jeśli spotkamy zapis EN ISO 5817 bez roku, powinniśmy się zastosować do najnowszego wydania?
– Co do zasady tak – jeśli nie jest przywołany rok wydania normy, powinniśmy stosować najnowszą edycję.
– Jednak produkcja i przemysł spawalniczy prowadzi projekty wieloletnie, więc zapisy mogły być sporządzone kilka lat temu. Najbezpieczniej jest doprecyzować wymagania razem z klientem.
– Jeśli są prowadzone projekty wieloletnie i sięgamy do starych specyfikacji – korzystamy zwykle z wymagań, które ówcześnie zostały narzucone.
– Jeśli mamy kontrolę nad elementami oddanymi do użytku wiele lat temu i teraz przeprowadzamy kontrolę, powinniśmy odnosić się do tych samych wymagań co pierwotnie lub do specyfikacji ustalonej z klientem.

6. Jak wygląda akredytacja laboratorium, czy musi być akredytowane na nową normę EN ISO 5817, żeby wykonywać badania?
– EN ISO 5817 nie podlega pod akredytacji- określa kryteria odbiorcze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *