Przejdź do treści

normy

#25 Q&A Norma PN-H-83105 – Odlewy – podział i terminologia wad

Na moim Instagramie (@Przepisyspawalnicze) w ramach pytań i odpowiedzi, otrzymałam bardzo ciekawe pytanie: Czy można stosować normę PN-H-83105, jeśli ma ona status normy wycofanej? Co do zasady, norm wycofanych nie należy stosować, w dokumentacjach bieżących. Jednak ich wykorzystanie nie jest zupełnie zakazane 👇 Wyjątek stanowi sytuacja, w której projekt jest kontynuowany wiele lat i aktualność norm może ulec przedawnieniu lub dany projekt wymaga zastosowania nieaktualnej/wycofanejDowiedz się więcej »#25 Q&A Norma PN-H-83105 – Odlewy – podział i terminologia wad