Przejdź do treści

#62 Automatyzacja procesów spawalniczych często jest problemem#62

W obliczu globalnej tendencji do automatyzacji procesów, dążymy słusznie do ułatwienia sobie życia i przyspieszenia pracy, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów. Ostatnie z wymienionych korzyści jest odroczoną gratyfikacją 😉

Jednakże, mimo licznych zalet, automatyzacji i robotyzacji w spawalnictwie towarzyszy kilka znaczących wyzwań.

Dlaczego tak jest? Omówię to na dwóch najpopularniejszych przykładach.

Spawanie orbitalne

W tym przypadku kluczowe jest perfekcyjne przygotowanie krawędzi do połączenia. Okazuje się, że muszą być one idealnie obrobione, planowane. Co za tym idzie należy dokupić specjalne planowarki.

Dodatkowo, jeśli proces jest wykonywany bez dodatku spoiwa (142) – problem jest z wklęśnięciem lica. Mimo że na pierwszy rzut oka spoina wygląda przepięknie.

Robotyzacja procesu 135

W przypadku ich użycia, metoda 135 doskonale sprawdza się przy spawaniu spoin pachwinowych.

Dla spoin czołowych może być konieczne zastosowanie spawania dwustronnego lub z podkładką, a jeśli to nie pomoże – pierwszy ścieg (przetop) wykonany przez spawacza. 

Dlaczego?

Tutaj ponownie pojawia się problem odpowiedniego przygotowania złącza. Najlepiej, gdyby było ono wykonane idealnie i powtarzalnie 😉 Niestety, ale tutaj dużym problemem są albo wycieki, albo braki przetopu, którego przyczyną jest niedokładne przygotowanie krawędzi, nierównomierne nagrzewanie się materiału oraz skurcz, który następuje podczas spawania.Dodatkowo, niestety jeszcze nie jest tak, że wdrożymy sobie program i możemy wyjechać na Hawaje, a robot będzie wykonywał za nas pracę. Obsługa i wdrożenie robota spawalniczego wymagają znacznego doświadczenia personelu i ich zaangażowania. To nie jest proces prosty i zdecydowanie nie dla każdego. Jednakże umiejętność programowania robotów stanowi kluczową umiejętność przyszłości w dziedzinie spawalnictwa.

Główne problemy w automatyzacji spawalniczej

  1. Koszt inwestycji: Wdrożenie automatyzacji procesów spawalniczych wymaga znaczących nakładów finansowych na zakup specjalistycznego sprzętu i technologii, co może być kosztowne dla mniejszych przedsiębiorstw.
  2. Konieczność szkoleń: Obsługa zaawansowanych systemów automatyzacji wymaga odpowiednich szkoleń dla pracowników, co może wymagać dodatkowych zasobów finansowych i czasowych.
  3. Złożoność utrzymania: Zaawansowane maszyny i roboty mogą być skomplikowane w obsłudze i wymagać regularnej konserwacji i serwisu, co może generować dodatkowe koszty.
  4. Utrata elastyczności: Pełna automatyzacja procesów spawalniczych może ograniczyć elastyczność produkcji, ponieważ maszyny mogą być zaprogramowane tylko do określonych zadań, co może być problematyczne w przypadku zmieniających się wymagań klientów lub rynku.
  5. Problemy techniczne: Awarie sprzętu lub błędy w programowaniu mogą prowadzić do przestojów w produkcji i dodatkowych kosztów związanych z naprawami lub utratą wydajności.
  6. Potrzeba nadzoru: Nawet przy automatyzacji procesów spawalniczych konieczne może być nadzorowanie pracy maszyn przez wykwalifikowanych operatorów, co zwiększa koszty zatrudnienia.
  7. Nieodpowiednie zastosowanie: Nie każdy proces spawalniczy nadaje się do automatyzacji. W niektórych przypadkach ręczne spawanie może być bardziej efektywne i ekonomiczne niż zautomatyzowane podejście.
  8. Ograniczenia technologiczne: W niektórych przypadkach istnieją technologiczne ograniczenia, które mogą uniemożliwić pełną automatyzację procesów spawalniczych, szczególnie w przypadku skomplikowanych geometrii lub materiałów.
  9. Potrzeba adaptacji: Procesy spawalnicze mogą być różnorodne i zmieniać się w zależności od potrzeb i projektów. Automatyzacja może wymagać ciągłej adaptacji do nowych wymagań, co może być trudne i kosztowne.
  10. Problemy z jakością: Pomimo zalet technicznych, niektóre systemy automatyzacji mogą mieć trudności z utrzymaniem wysokiej jakości spoin, co może prowadzić do dodatkowych kosztów związanych z kontrolą jakości i naprawami.

Podsumowanie

Wdrożenie każdej formy automatyzacji wymaga znacznej ilości czasu oraz dogłębnego zrozumienia procesów spawalniczych. To zadanie nie jest proste, zwłaszcza dla tych firm, które podchodzą do niego po raz pierwszy. W idealnych warunkach, posiadając powtarzalne elementy oraz idealnie przygotowane powierzchnie do spawania, nadzorując proces, możemy maksymalnie wykorzystać potencjał automatyzacji, choć pamiętajmy, że mimo zaawansowanych technologii, część pracy i tak musimy wykonać sami.

Dodatkowo zwróćmy uwagę na to, że obecnie programiści robotów spawalniczych są jednymi z najlepiej opłacanych pracowników – także jest się czego uczyć 😉

Udanego weekendu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *