Przejdź do treści

#59 Wymagania antykorozyjne w kontekście spawalnictwa

Konstrukcje mostowe i te przeznaczone na offshore wymagają dużej dokładności wykonania spoin – zwykle w poziomie jakości B (wg EN ISO 5817). Jednak same wymagania spawalnicze to nie wszystko. 

Dodatkowe wymagania antykorozyjne

Dla elementów, które będą pracować pod dużymi obciążeniami oraz w warunkach silnie korozyjnych, wymagane jest również zapewnienie odpowiedniego przygotowania powierzchni dla powłok antykorozyjnych. Z pomocą przychodzi nam norma EN ISO 8501-3, która wymaga aby zapobiegać niezgodnościom na:

→ spoinach, 
→ powierzchniach ciętych,
→ powierzchni stali.

Poziomy przygotowania powierzchni wg EN ISO 8501-3

W związku z różnymi typami produkcji norma stosuje podział ze względu na przygotowanie powierzchni:

P1: Lekkie przygotowanie (minimalne wymagania)

P2: Dokładne przygotowanie 

P3: Bardzo dokładne przygotowanie

Wymagania P3:

❌ Powierzchnie wolne od odprysków, żużlu 
❌ Brak ostrych i głębokich podtopień
❌ Brak porów powierzchniowych na licu spoiny
❌ Brak kraterów na zakończeniu spoin
❌ Na materiały nie powinno być wżerów, zgorzeliny, nierówności, karbów, uszkodzeń materiału (wcięć od szlifierek) itp.

✅ Gładkie lico spoiny – łagodne przejścia między ściegami
✅ Krawędzie i narożniki zaokrąglone promieniem min. 2mm
✅ Materiał płaski, gładki, bez uszkodzeń

Powyższy wpis powstał we współpracy z Brechstal
Konstrukcje stalowe, EN 1090-1, EN 1090-2, EN ISO 3834-2, EN ISO 9001, EN ISO 14001, EN ISO 45001

Bibliografa

PN-EN ISO 8501-3:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów – Wzrokowa ocena czystości powierzchni – Część 3: Stopnie przygotowania spoin, krawędzi i innych obszarów z wadami powierzchni

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *