Przejdź do treści

#45 WELDMAS 6 – Czy wiesz, że nie wszystkie urządzenia ciśnieniowe powinny posiadać znak CE?

Weldmas 6 <Przepisy spawalnicze>

SEP

Uznana praktyka inżynierska (Sound Engineering Practise), w skrócie SEP. Są to urządzenia ciśnieniowe, które podlegają pod dyrektywę ciśnieniową PED (2014/68/UE), ale ze względu na niskie zagrożenie traktowane są odmiennie od kategorii I, II, III i IV.

Wymagania odnośnie uznanej praktyki inżynierskiej znajdziesz w rozdziale 1, artykule 4.3.

PED: Uznana praktyka inżynierska (SEP) <Przepisy spawalnicze>
PED: Artykuł 4.3 – SEP <Przepisy spawalnicze>

CE

Urządzenia ciśnieniowe, które sklasyfikowano pod uznaną praktykę inżynierską (SEP) zgodnie z Art. 4.3 nie powinny posiadać znaku CE!

Nie stosować znaku CE na SEP <Przepisy spawalnicze>

Bibliografia

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *