Przejdź do treści

#41 WELDMAS 2 – Czy operator może mieć uprawnienia bezterminowe przy produkcji zbiorników ciśnieniowych?

Weldmas 2 <Przepisy spawalnicze>

W drugi dzień weldmasów przechodzimy do… wytwarzania zbiorników ciśnieniowych, czyli normy EN 13445-4.

Czy operator spawalniczy może mieć wystawione uprawnienia bezterminowo?

Czy operator spawalniczy może mieć wystawione uprawnienia bezterminowo?  <Przepisy spawalnicze>

Akurat, w tym przypadku – to zależy.

Od czego?

Operatorzy spawalniczy są kwalifikowani zgodnie z normą ISO 14732. Ważność uprawnień określana jest w punkcie 5.3.
Zgodnie z p. 5.3 c) spawacz może posiadać uprawnienia tak długo jak pracuje w danej firmie (bezterminowo dla danej firmy), jednak z tego przywileju nie można często skorzystać.

Zgodnie z p. 8.4 normy EN 13445-4, jeśli zbiornik ciśnieniowy został sklasyfikowany do kategorii II, III lub IV, wtedy uprawnienia bezterminowe nie mogą być zastosowane.

Uprawnienia operatora ISO 14732, zbiorniki ciśnieniowe <Przepisy spawalnicze>

Bibliografia

PN-EN 13445-4:2021-10 Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe — Część 4: Wytwarzanie

PN-EN ISO 14732:2014-01 Personel spawalniczy — Egzaminowanie operatorów spawania oraz nastawiaczy zgrzewania dla zmechanizowanego i automatycznego spawania/zgrzewania metali

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *